Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
Bušenje šipova
   
   

Šipovi imaju sve veću primenu kao potpora u građevini, i pri sanacijama terena.

Pre početka izrade bušenih šipova neophodno je obaviti neke pripremne radove koji obuhvataju odgovarajuće poslove na gradilištu i poslove na izboru, dopremi i montaži opreme i instalacija, a sve u skladu sa konkretnim projektom i sa terenskim gradilišnim uslovima.

Mehanizacija i oprema za kvalitetan i efikasan rad za izradu bušenih šipova, sastoji se od sledećeg: bager za iskop sa odgovarajućim alatima; zaštitne cevi; hidraulički cevni oscilator za rotaciono oscilovanje zaštitnih cevi, čime se olakšava njeno utiskivanje u zemljište; dizalica za vađenje zaštitnih cevi i podizanje i nameštanje armaturnog koša; oprema za kontraktorsko betoniranje.
Bageri ili refuleri za bušenje (iskop) bušotina su osnovne mašine koje se primenjuju pri izradi bušenih šipova. Oni služe za obavljanje iskopa zemlje u zaštitnoj cevi.  Bageri moraju biti opremljeni odgovarajućim alatima kao što su: spirale ili kašike, proširivači, udarni čekići, dleta, itd. Ovi alati su montirani na teleskopskim rotacionim sistemima osnovnog bagera i čine jednu tehnološku celinu za iskop (bušenje) šipova.
 

01
01

02
02

03
03

04
04

05
05

06
06

07
07

08
08

09
09

10
10

11
11

12
12

13
13

14
14

15
15

16
16

17
17

18
18

 
 
 
 
 

Copyright© 2011 | design by Normareclamare